Seminar for prosjektorganisasjonen 13.09.2011

PURA avholdt seminar for hele prosjektorganisasjonen 13.09.2011. Stikkord for seminaret: Samhandling, kompetanseoverføring og gjensidig erfaringsutveksling. Se innleggene fra seminaret her.