PURA-seminar 13.09.2011

PURA arrangerte seminar for hele prosjektorganisasjonen på Thon Hotel, Ski, 13.09.2011. Hensikten med seminaret var å sette et kritisk og konstruktivt blikk på aktiviteter i PURA som skal bringe oss nærmere prosjektets mål. I tillegg var fokus kompetanseoverføring, gjensidig samhandling, eierforhold til prosjektet: «Dra lasset sammen», med mer. Innleggene fra seminaret kan du laste ned under.