Møte med Ren Marina 02.03.2011: Miljøarbeid i marinaer i indre Oslofjord

PURA var medarrangør på et møte med Ren Marina hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 02.03.2011.
Møtet hadde følgende hensikt:
– informere om arbeidet til Ren Marina (www.renmarina.no)
– involvere og ansvarliggjøre viktige bidragsytere i arbeidet for en renere Oslofjord – fra myndighetsutøvere via kommunene til brukere
– skape et nettverk for det viderere arbeidet
– få innspill og tilbakemeldinger på Ren Marinas arbeide
– oppfordre til at kommunene søker om midler fra statlige myndigheter for gjennomføring av tiltak – i form av piloter, – støtteordninger
Til møtet ble det invitert representanter fra samtlige kommuner i indre Oslofjord, Klif, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud, Akershus fylkekommune, samt representanter fra arrangørene Ren Marina og PURA. Møtet skulle bidra til å sette fokus på et viktig miljøarbeid som gjøres for fjorden. Effektive tiltak i marinaer vil kunne gi en rask effekt for vannkvaliteten i indre Oslofjord!
For innlegg og notater fra møtet samt deltakerliste: Klikk her.