Informasjonstavle om tiltak for Oslofjorden på plass ved båtseptikmottaket

Informasjonstavle er på plass ved båtseptikmottaket ved Nesset. Tavla informerer om hvorfor det er viktig å bidra til en renere Oslofjord, blant annet ved å benytte mottak for tømming av båtseptiken. Fagrådet for indre Oslofjord bidrar i finansieringen av tavla sammen med PURA. Vi håper dette vil gi nyttig informasjon til båtfolket og inspirere dem til å delta i dugnaden om en renere Oslofjord!
Septikmottaket på Nesset ble etablert etter initiativ fra PURA og prosjektert av Ås kommune som også drifter anlegget. Offisiell åpning ble gjennomført av klima- og miljøministeren 21. juni 2021.

Se tekst på tavla her og plassering av tavla på bildet under.


Foto: Skiltforum