PURA på radio!

PURA ble intervjuet av Radio Metro fredag 14.03.2014. Innslaget ble sendt i deres nyhetssending «Atten tretti» samme kveld. Spørsmålene dreide seg om hvordan arbeidet i et vannområde foregår, med spesielt fokus på Oppegård.