Årsmelding for PURA 2013

Årsmeldingen for PURA 2013 er nå klar. Denne viser året 2013 for prosjektorganisasjonen PURA: Deltakelse fra eierkommunene, aktivitet i prosjektorganisasjonen, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Last ned årsmeldingen her.