Årsrapport for PURA 2012

Årsrapport for overvåking av vannkvalitet i PURA 2012 er ferdigstilt. Rapporten viser at det er viktig å opprettholde og også øke innsatsen mot forurensning fra samtlige sektorer, både landbruk, kommunalt avløp, spredt bebyggelse og avrenning fra tette flater.

Last ned årsrapporten her. Det er utarbeidet en kortversjon av årsrapporten som foreligger i trykket format. Elektronisk versjon av denne finner du her. En bla-vennlig versjon (flashpaper-utgave) kan lastes ned her.