PURA med artikkel i Norsk Vann bulletin nr 4/2012 – forvaltning av mindre avløpsanlegg

PURA har forfattet en artikkel i Norsk Vann bulletin nr 4/2012, – julenummeret: «God forvaltning av mindre avløpsanlegg – til miljøets beste». Nesodden og Ski kommuner forteller her om sin forvaltningspraksis for avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Er løsningen lokal eller sentral forskrift? Dette er det nok ikke noe fasit-svar på, i følge artikkelen….. Les den på s 24 til 27 i Norsk Vann bulletin nr 4/2012.