Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2011 er ferdigstilt

En forenklet rapport for den tiltaksrettede vannkvalitetsovervåkingen i 2011 er ferdigstilt. Rapporten fremstiller hovedresultatene for 2011 og er en oppdatering av hovedrapporten for overvåkingen i 2008-2010. For 2012 vil det bli utarbeidet en mer detaljert rapport der også 2011-dataene blir trukket inn i konklusjoner og årsakssammenhenger. Den forenklede rapporten for 2011 kan du laste ned her. Vedlegg 1, tilleggsanalyser, kan du laste ned her. Vedlegg 2, resultater av fiskeundersøkelsen 2011, kan du laste ned her.