Åpent møte: Matproduksjon i et skiftende klima

Et vellykket åpent møte med landbruksnæringen ble arrangert i Ås kulturhus 20.11.2012. Tittelen var «Matproduksjon i et skiftende klima», og arrangementet var et samarbeid mellom Landbrukskontoret i Follo, PURA, Follo krets av Norges Bondelag og Norsk Landbruksrådgivning SørØst. Dette ble et vellykket arrangement med rundt 110 fremmøtte! Det ble informert om de siste føringene fra Fylkesmannen for et miljøriktig landbruk, fosforindekshåndboken ble behørig presentert, og utfordringene rundt et våtere og mildere klima fikk god dekning. Her kan du lese mer om møtet.