Artikkel om PURA i Akershus Amtstidende 30.05.2012

I forbindelse med presentasjonen av PURA i Nesodden kommunestyre 24.05.2012 laget Akershus Amtstidende tre informative artikler om PURAs arbeid. Her fremgår det tydelig at samarbeid mellom vannområde, kommuner og sektorer er avgjørende for måloppnåelse! Last ned artiklene her. Merk: Artiklene forstørres ved å benytte zoom-funksjonen (+) i menyen nederst.