Seminar hos Direktoratet for naturforvaltning 15.11.2011: Innlegg fra PURA og COWI vedr. innsjørestaurering i Østensjøvann

PURA var invitert til seminar hos Direktoratet for naturforvaltning 15.11.2011. Tema: Restaurering av vassdrag. PURA holdt innlegg sammen med COWI, der vi redegjorde for bakgrunnen for mulighetsstudien for innsjørestaurering i Østensjøvann, selve mulighetsstudien og arbeidet videre med gjennomføring av tilak. Temaet ble godt mottatt, og det ble gitt tydelige signaler om at dette er et spennende og viktig arbeid. Her kan du laste ned innleggene fra PURA og COWI, samt program for seminaret og deltakerliste.