Fosforindeks-kalkulatoren vil bli et nyttig verktøy for å hindre forurensning fra landbruket!

PURA har hatt kursing i bruk av fosforindeks-kalkulatoren! Dette er et nyttig verktøy for å hindre forurensning fra landbruket. Man kommer på en pedagogisk måte enkelt frem til den beste forvaltningen av jordarealene med så lav risiko for avrenning og erosjon som mulig. Kalkulatoren er elektronisk og kan lastes ned her. I PURA har nå deler av temagruppe Landbruk fått opplæring i bruk av kalkulatoren ved professor Tore Krogstad, UMB. Se hans foredrag her. Men nå skal budskapet spres! Målet er å nå ut til gårdbrukerne med informasjon om verktøyet, stimulere til bruk og få kalkulatoren implementert i Skifteplanen. I dette arbeidet vil både Landbrukskontoret, Landbruksrådgivningen og PURA bli sentrale.