Styrings- og prosjektguppen i PURA hadde Vannregionmyndigheten på besøk 30.09.2010

Vannregionmyndigheten har vært på besøk i PURA. Etter konstitueringsmøte i den nye styringsgruppen i PURA 30.09.2010 holdt styrings- og prosjektgruppen et felles møte. Blant sakene var et innlegg fra Vannregionmyndigheten, representert ved Odd Roald Andreassen, Østfold fylkeskommune. Hans innlegg kan du laste ned her.