Informasjonsbrev er sendt ut til samtlige gårdbrukere i PURA-området

PURA har i godt samarbeid med Landbrukskontoret i Follo utarbeidet et informasjonsbrev som er sendt ut til samtlige gårdbrukere i PURA-området. Brevet forteller litt om prosjektorganisasjonen, generelt om prosjektets mål og utfordringer, og hva de største utfordringene for landbruket består i. Informasjonsbrevet kan du lese her.
«Follo-bøndene går foran!» På markdagen hos Halvor Mørck i Ski 23.04.2009 var Østlandets Blad tilstede og laget en fyldig og fin artikkel om PURA og matprodusentene i vårt vannområde. Link til artikkel 1 her, til artikkel 2 her og til artikkel 3 her.