PURA holdt innlegg på Osloregionens BEST-konferanse 2022

PURA var invitert som foredragsholder på Osloregionens BEST-konferanse 2. juni. Dette er en årlig utviklingskonferanse og årets tema var utfordringene innen klima og miljø som regionen møter fremover. Tittel: «Kode Rød for klima og miljø». Det ble presentert både praktiske og politiske løsninger på utfordringer på tvers av kommuner og regionen og fagfelt. PURAs foredrag ble holdt under bolken «Helsetilstanden i Oslofjorden» og hadde en hoved- og en undertittel:

Hovedtittel: «Hvilke tiltak bør kommunene iverksette for å nå målene for vannkvalitet?»
Undertittel: «PURA, vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, har nylig lansert en strategihåndbok for kommunene: «Strategihåndbok i målretting av tiltak i kommunene – innsats der det trengs mest». Denne gir kommunene råd om hvordan og hvor de bør prioritere tiltaksgjennomføringen, deriblant tiltak på avløpsområdet».

I flotte lokaler på Oslo rådhus deltok mer enn 130 politikere og administrative fagpersoner fra hele regionen. Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt var konferansier for dagen og Osloregionens styreleder Raymond Johansen innledet med å peke på at vi har nådd «point of no return» innen en del miljørelaterte områder, – dette er illevarslende!! Kommuner som planmyndighet og samfunnsutviklere har en nøkkelrolle, og vi må samarbeide og lære av hverandre.

Se bilder fra konferansen under. Kreditering alle bilder: Stine Østby/Osloregionen.

Les mer om innholdet og foredragene her.

Osloregionens direktør Øyvind Såtvedt:

 

Styreleder i Osloregionen Raymond Johansen:

 

PURA på talerstolen :)