Fagseminar om utfiske i Østensjøvann

Kan et utfiske i Østensjøvann gi en rask forbedring i vannkvalitet? Dette er noe av det vi ønsker å finne ut av på fagseminaret som PURA arrangerer i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, 12.03.2014.

PURA ønsker å ha et kontinuerlig fokus på gode løsninger og tiltak for å forbedre vannkvaliteten i våre vannforekomster. En av de mest forurensede vannforekomstene (ved eutrofiering) er Østensjøvann, beliggende i Ås kommune og med nedslagsfelt i Ås og Ski kommuner.

002-stor

Østensjøvann er en sterkt eutrof innsjø med meget høyt fosfor-innhold. Innsjøen er et naturreservat, underlagt strengt statlig vern etter naturvernloven. Hovedkildene til forurensninger til innsjøen er i første rekke jordbruk, men en del kommer også fra kommunalt ledningsnett, spredt bebyggelse og tette flater. Konsentrasjonen av fosfor er meget høy både i vannfasen og i sediment. Det er derfor en lang vei å gå før vannkvaliteten når god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd med EUs vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften.

PURA har tro på at innsjørestaurerende tiltak ved biomanipulering vil kunne bidra til å gi innsjøen en god start på veien mot en friskmelding. Dette vil være et supplement til tiltak på land, innen sektorene jordbruk, kommunalt avløp, spredt bebyggelse og tette flater. Tanken er at å fiske ut en del av morten og “få gjedda til å spille på lag” vil være et godt tiltak.

PURA har et samarbeid med NMBU om dette prosjektet. Professor Thrond Haugen med studenter har gjennomført en fiskekartlegging i tilførselsbekker til Østensjøvann og i selve vannet. Rapporten anbefaler at det gjennomføres et utfiske av mort. Last ned rapporten her.

Fagmiljøene er delte mht. effektene av et utfiske. PURA ønsker derfor, i samarbeid med NMBU, å skape en arena for meningsutveksling og diskusjoner som forhåpentligvis kan føre frem til en anbefaling om utfiske eller ikke. Onsdag 12. mars 2014 arrangerer vi et fagseminar med tema utfiske i Østensjøvann på Vitenparken, campus NMBU. Dette blir et heldagsseminar med inviterte foredragsholdere:

Erik Jeppesen, Århus Universitet, Danmark

Dag Hessen, Universitetet i Oslo

Thrond Haugen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Thomas Rohrlack, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sigrid Haande, Norsk institutt for vannforskning

Per-Arne Holt-Seeland

 

Program kan du laste ned her.

Meld deg på ved å sende en e-mail til: post@pura.no. Deltakelse på fagseminaret er gratis, men ordinære deltakere må betale lunch selv. I kafèen på Vitenparken tilbys en lunchpakke bestående av rundstykke med kaffe eller te og vann til kr. 70,- pr. person. Vi oppfordrer alle til å kjøpe denne lunchpakken, da det vil gi en smidigere gjennomføring av lunchen med mindre kø og venting!

Dersom du ønsker lunchpakken gir du beskjed om dette ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 05.03.2014.

Takk for samarbeidet, og velkommen!