Bred mediedekning av prosjekt Østensjøvann!

PURA på TV! I forbindelse med fiskekartleggingen av Østensjøvann 30.08.2012 fikk PURA og UMB bred dekning i media. Både Østlandssendingen, Østlandets Blad og Ås avis laget fine reportasjer, der budskapet kom tydelig frem: Vi ønsker å gi Østensjøvann førstehjelp ved å manipulere fiskebestanden slik at fosforkonsentrasjonen og algemengden reduseres og innsjøen når «den gode sirkel». Innslaget på Østlandssendingen 04.09.2012 kan du laste ned her. Omtalen i Østlandets Blad 30.08.2012 kan du laste ned her. Omtalen i Ås avis 31.08.2012 kan du laste ned her. Hvis du vil lese mer om hvorfor vi ønsker å biomanipulere Østensjøvann, ta en titt i rapporten «Innsjørestaurering i Østensjøvann»