Møte med grunneiere rundt Østensjøvann vedr. igangsetting av prøvefiske i tilførselselver og i innsjøen

PURA arrangerte et informasjonsmøte med grunneiere rundt Østensjøvann tirsdag 28. februar. Hensikten var å informere om planene for prøvefiske / fiskekartlegging og eventuelt utfiske av mort i Østensjøvann i 2012/2013. Arbeidet vil bli utført av Universitet for miljø- og biovitenskap, UMB, på oppdrag fra PURA. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt dispensasjon til gjennomføring av prøvefisket. På møtet ble det informert om de kommende aktiviteter, og det var satt av god tid til spørsmål, kommentarer og diskusjon.
De kommende fiskeundersøkelsene i Østensjøvann er basert på resultatet av en mulighetsstudie gjennomført i 2011 av COWI. Last ned mulighetsstudien her. Se innleggene fra informasjonskvelden her.