Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

PURA ved prosjektleder Anita Borge skal lede Norsk Vanns «Arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften».
Gruppen ble konstituert i oppstartsmøte 17.01.2012, og består av Gjertrud Eid, Hamar kommune, Monica Nesse, Sandnes kommune, Dag Erik Håvimb, Melhus kommune, Trond Møllersen, Hemnes kommune, Toril Hofshagen, Norsk Vann (sekretariat-funksjon) og Anita Borge, PURA.

Fra mandatet:

«Gjennomføring av vannforskriften
Det er sannsynliggjort gjennom første planperiode at VA-sektoren risikerer å bli pålagt et urimelig stort ansvar for tiltaksgjennomføring og overvåking etter vannforskriften. Norsk Vanns sekretariat har i sitt interessearbeid på dette feltet savnet innspill og engasjement fra medlemmene, og ønsker å styrke arbeidet med vannforskriften gjennom økt medlemsinvolvering i form av en dedikert arbeidsgruppe.

Mandat:
Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften skal:
· Bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om vannforskriftens konsekvenser for VA-sektoren
· Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke myndigheter og Stortinget til en kostnadseffektiv gjennomføring av vannforskriften med tilstrekkelige incentivordninger for VA-sektoren, herunder anleggseiere i spredt bebyggelse
· Arbeide for økt informasjon til VA-sektoren om arbeidet etter vannforskriften og stimulere til økt engasjement».

På oppstartsmøtet ble det satt opp en rekke oppgaver som gruppen skal jobbe videre med.