PURA har reorganisert seg: Rådmennene i Follo-kommunene trer inn i styringsgruppen.

PURA er reorganisert. Ny styringsgruppe består nå av rådmennene i Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås, administrativ ledelse fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rådmann i Ås, Per A. Kierulf, er leder av styringsgruppen. Den nye styringsgruppen konstituerte seg 30.09.2010.