PURA holdt innlegg på oppstartsmøte for nye vannområder 17.09.2010 hos Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune inviterte til oppstartsmøte for de nye vannområdene Øyeren, Hurdalsvassdraget og Indre Oslofjord vest 17.09.2010. PURA holdt innlegg om prosjektets erfaringer fra 1. planperiode. Innlegget kan du se her.