PURA inviterer til seminarer med interessenter i uke 22, 23 og 24

Prosjektet er nå inne i en viktig fase der tiltak skal iverksettes i PURA´s eierkommuner. Dette vil supplere det gode arbeidet som allerede gjøres i vårt vannområde. Tiltakene skal til sammen sikre god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene. Vi går nå fra ord til handling, og interessen for prosjektet og dets agenda forventes å øke hos våre interessenter; de som har betydning for og interesse av prosjektet. Som et ledd i å sikre god kommunikasjon med interessentene avholdes det tre seminarer i mai/juni. Seminarene er ment å være arenaer for konstruktive bidrag til prosjektet fra interessentene i denne viktige høringsperioden for forslag til forvaltningsplan med tiltaksprogram 2010-2015. Til seminarene inviteres miljøvernorganisasjoner, ordførere, rådmenn og øvrige politikere fra PURA´s eierkommuner, lokale lag, foreninger og media.

Merk følgende datoer for seminarene: Tirsdag 26.mai: Tema Bunnefjorden. Seminaret avholdes på Nesodden. Tirsdag 2. juni: Tema Årungen. Seminaret avholdes i Ås. Torsdag 11. juni: Tema Gjersjøen. Seminaret avholdes i Oppegård. Samtlige seminarer avholdes på kveldstid.