Hebekk skole samarbeider med Ski kommune og PURA om overvåkning av rensepark i Blåveisbekken

Ski kommune ønsker å forbedre vannkvaliteten i Blåveisbekken, som renner ut i Dalsbekken og videre til Gjersjøen. Blåveisbekken er forurenset på grunn av lekkasjer på avløpsnettet og avrenningsvann fra tette flater. Det viktigste tiltaket er å forbedre ledningsnettet. I mellomtiden skal en rensepark ta hånd om forurensningene, som et «førstehjelpstiltak». 7. klasse ved Hebekk skole skal overvåke rensparken ved å registrere endinger gjennom året og ta prøver til enkel kjemisk og biologisk analyse. Elevenes bidrag er viktig for å kunne drive overvåkningen av rensparken så effektiv som mulig. Samtidig får elevene god kunnskap om naturforhold i og omkring vassdrag, og det er ønskelig at dette skal kunne brukes i skolens undervisning. Ski kommune og PURA informerte elever og lærere i en klassetime 27.01.2009. Vi er glade for å ha knyttet den yngre garde til prosjektet, som gode ambassadører og arvtakere av vårt vannmiljø!