Arbeidsseminar med UMB: Tema Årungen

PURA inviterte UMB til arbeidsseminar 05.11.2008. Tema var Årungen, en av prosjektets viktige vannforekomster. Forskningsmiljøet ved UMB presenterte status for sine aktiviteter i Årungen, der spesielt klimaets betyning for innsjøen ble satt i fokus. Ellers var forskerne innom historien for innsjøen, generell status, resultat av forskningsprosjekter, mulige mål og tiltak, samt fremtiden for innsjøen. PURA mottok viktig informasjon og gode råd om arbeidet videre med tiltaksanalyse og måloppnåelse for Årungen. Deltakerliste, program for dagen og presentasjonene er lagt ut.