Seminar med interessenter uke 22, 23 og 24 2009: Innlegg og oppsummeringsnotater