Åpent møte: ”Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde”

PURA i samarbeid med Bærekraftig Follo inviterte til åpent møte 15.03.2011. Tittelen på møtet var: ”Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde”.
I invitasjonen het det:
«Vannområdet PURA representerer et av landets tettest befolkede områder. Her skal prosjektet jobbe for å oppnå og opprettholde god kjemisk og økologisk vannkvalitet. Gjersjøvassdraget er en spesielt spesiell utsatt del av vannområdet med stadige nye utbyggingsprosjekter i et miljømessig sårbart område.

Gjersjøen er drikkevannskilde for ca 40.000 innbyggere. Hvem har ansvaret for at drikkevannskvaliteten ikke forringes? Hvordan kan innbyggerne sikres områder for bading, fiske og turmuligheter? I kjølvannet av EUs Vanndirektiv er det fattet en rekke vedtak både på nasjonalt og lokalt nivå. Hvordan bør kommunene jobbe for å sikre en god oppfølging av disse vedtakene?»

Nærmere 70 stk stilte på det åpne møtet, og det kom opp gode diskusjoner.

Se programmet for møtet her.
Se innleggene her.