Arbeidsseminar PURA – Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 13.10.2008