Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2008-2010

«Årsrapport 2008-2010 – PURA: Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget» er nå ferdigstilt. Denne beskriver utviklingen i vannkvalitet i de senere årene. Last ned en flashpaper-versjon her eller en pdf-versjon her. Ønsker du en papirutgave tilsendt, fyller du ut kontaktskjemaet her.