Ren Marina er ny alliansepartner for PURA

Ren Marina er ny alliansepartner for PURA. Prosjektet har som målsetting å redusere utslipp av miljøfarlige stoffer og ta hånd om farlig avfall fra båthavner. Dette er konkrète tiltak som raskt kan gi effekter i arbeidet mot god kjemisk og økologisk vannkvalitet i indre Oslofjord, Bunnefjorden inkludert. Ren Marina og PURA ønsker å koble inn viktige bidragsytere, samarbeidspartnere og myndighetsutøvere i arbeidet, og planlegger et møte med disse i februar/mars 2011. Les mer om Ren Marina på deres hjemmeside.