Arkiv: Nyheter

Nå starter utfisket i Østensjøvann!

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

Årsrapport for vannkvalitetsovervåkingen 2019

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

Årsmelding for PURAs administrasjon 2018