Arkiv: Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2020

Båtseptik-forbud vedtatt i PURA

Utfisket i Østensjøvann er i gang!

Årsmelding for PURAs administrasjon 2020

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Fagdag: Ny teknologi i jordbruket

Årsmelding for PURAs administrasjon 2016

Årsmelding for PURAs administrasjon 2018