Arkiv Aktiviteter

Viser treff 131-140 av 190
Nyheter

PURA med presentasjon om erfaringer fra vannområdet på kurs hos Direktoratet for naturforvaltning

20.12.2011
Nyheter

Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2008-2010

19.12.2011
Seminarer og presentasjoner

Informasjonskveld for eiere av separate avløpsanlegg

22.11.2011
Nyheter

Seminar hos Direktoratet for naturforvaltning 15.11.2011: Innlegg fra PURA og COWI vedr. innsjørestaurering i Østensjøvann

17.11.2011
Seminarer og presentasjoner

Seminar hos DN: Restaurering av vassdrag

15.11.2011
Seminarer og presentasjoner

PURA-seminar 13.09.2011

13.11.2011
Nyheter

Seminar for prosjektorganisasjonen 13.09.2011

13.10.2011
Andres presentasjoner

Presentasjon ved Sven Martinsen, Våler kommune: Skogbrukets betydning for vannkvalitet

07.09.2011
Nyheter

Fosforindeks-kalkulatoren vil bli et nyttig verktøy for å hindre forurensning fra landbruket!

29.06.2011
Nyheter

Åpent møte: ”Rent vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i et pressområde”

18.03.2011