Arkiv Aktiviteter

Viser treff 121-130 av 189
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA i formannskapet i Ski kommune 09.05.2012

09.05.2012
Nyheter

Håndbok i bruk av fosforindeks-kalkulatoren

02.05.2012
Nyheter

Presentasjon av PURA i eierkommunene april/mai 2012 – videre drift

26.04.2012
PURAs presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 25.04.2012

25.04.2012
Seminarer og presentasjoner

Presentasjon av PURA i Ås kommunestyre 25.04.2012

25.04.2012
Nyheter

Årsmelding for PURA 2011

12.04.2012
Nyheter

Møte med grunneiere rundt Østensjøvann vedr. igangsetting av prøvefiske i tilførselselver og i innsjøen

29.02.2012
Seminarer

Informasjonskveld for grunneiere rundt Østensjøvann

28.02.2012
Nyheter

Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

17.01.2012
Nyheter

PURA med presentasjon om erfaringer fra vannområdet på kurs hos Direktoratet for naturforvaltning

20.12.2011