Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2021

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2021 er nå klar.

Nærmer vi oss målet?
Njaa… 2021 var et tørt år, vannføringen i bekker/elver var lav, og fosforkonsentrasjonen holdt seg relativt lav gjennom året. Innsjøene fikk lavere tilførsler av fosfor enn i et normalt nedbørsår. En antydning til forbedring i vannkvalitet må derfor tolkes på bakgrunn av den tørre sommeren. Til tross for dette; vi koster på oss et lite hurra for Østensjøvann! 2021 var et av de beste årene på 10 år når vi ser på fosfor-konsentrasjon og mengde og sammensetning av algebiomasse. Vi registrerer også en betydelig nedgang i fosfortilførselen fra Greverudbekken til Gjersjøen.
Vi gleder oss over de positive tendensene, og står utrettelig på videre for bedre vannkvalitet i PURA og – med det – i Oslofjorden! Keep up the good work!

Les langversjonen av årsrapporten her.

For å få et kort overblikk over status for vannkvaliteten i PURA kan du laste ned kortversjonen her.
En bla-vennlig utgave av kortversjonen finner du her.

Det er også utarbeidet trendrapporter for våre vassdrag (Årungen- og Gjersjøvassdraget og Bunnefjordenvassdraget) der utviklingen siden 2012 beskrives og forklares. Se her!