Årsmelding for PURAs administrasjon 2021

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2021 er nå publisert. Denne viser deltakelse i vannområdets administrasjon, aktiviteter, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Til tross for nok et pandemi-år har vi greit å holde et høyt aktivitetsnivå! Last ned årsmeldingen her.

 


Foto: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn åpner båtseptikmottaket ved Nesset 21. juni 2021.