Orientering om PURA for politikere i eierkommunene

PURA foretar vår/sommer/høst 2020 en orienteringsrunde for politikerne i eierkommunene. Informasjonen denne gang er knyttet opp mot en samlet saksfremstilling som skal behandles politisk. PURAs eierkommuner skal treffe vedtak om økonomisk bidrag til samarbeidet i neste planperiode, fra og med 2022 til og med 2027, ved en videreføring av kommunenes tilskudd.
27.05.2020 ble kommunestyret i Frogn informert om bakgrunnen for saken. Se presentasjonen her.
04.06.2020 ble kultur-, miljø- og teknikkutvalget i Nesodden kommune informert. Se presentasjonen her.
16.09.2020 ble kommunestyret i Ås kommune informert. Se presentasjonen her.