Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2019 er nå klar.

I 2018 så vi en positiv utvikling i økologisk tilstand i PURAs tiltaksområder. Tendensen var at flere hadde kommet til eller var på vei mot god økologisk tilstand. Denne tendensen snudde dessverre fra 2018 til 2019, da utviklingen preget av det ekstreme klimaet i disse to årene.
Tørken i 2018 ga lite vannføring og lite forurensninger. Lite næringsstoff ble tatt opp i vegetasjonen og mye fosfor og nitrogen ble lagret i jordsmonnet. I 2019 var det flere ekstreme nedbørsepisoder der de lagrede næringsstoffene ble vasket ut i vassdragene. Dette kan være en stor del av årsaken til tilbakegangen i økologisk tilstand i flere av våre tiltaksområder i 2019.
I 2019 hadde de fleste tiltaksområdene moderat økologisk tilstand med unntak av Frogn/Nesodden til Bunnefjorden (moderat til dårlig) og Kolbotnvann og Greverudbekken (dårlig).
Viktig å huske på er det dog at hadde vi ikke gjennomført tiltak ville forholdene nok sett enda værre ut, for vi er ganske sikre i vår oppfatning om at klimaeffektene kamuflerer effekten av miljøtiltak.

Les mer om resultatet av overvåkingen for 2019 i langversjonen av årsrapporten. Last den ned her.

En kortversjon kan du laste ned her, og en bla-vennlig flash-paper-utgave laster du ned her.

 

Midtsjøvann, Nordre Follo. Foto: Trond Stabell.