Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2018 er nå klar. Syv av atten tiltaksområder har greid å opprettholde god økologisk tilstand, og tre har en bedre økologisk tilstand i 2018 enn i 2017. Ingen tiltaksområder hadde «svært dårlig» tilstand i 2018. Tiltaksgjennomføring hjelper!

Kolbotnvann har forbedret sin økologiske tilstand fra «svært dårlig» til «dårlig», her ligger også Østensjøvann. Følgende tiltaksområder har tilstand «moderat»: Greverudbekken, Tussetjern, Midtsjøvann, Nærevann, Årungen og Frogn/Nesodden til Bunnefjorden. Følgende tiltaksområder har tilstand «god»: Gjersjøen, Tussebekken, Dalsbekken, Ås/Oppegård til Bunnefjorden, Fålebekken/Kaksrudbekken, Pollevann, Årungenelva, Bonnbekken og Frogn til Bunnebotn. «Vinneren» er, i 2018 som i 2017, Gjersjøelva, med svært god økologisk tilstand!

Les mer om resultatet av overvåkingen for 2018 i langversjonen av årsrapporten. Last den ned her.

I kortversjonen får du et raskt overblikk over status for vannkvaliteten i 2018. Last den ned her.

Se bla-vennlig utgave av kortversjonen her.

Høst ved Kolbotnvann. Foto: Sommerseth Design