Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Årsrapporten for den tiltaksorienterte vannkvalitetsovervåkingen i PURA 2017 er nå klar. Flere av tiltaksområdene viser en stabilitet i økologisk tilstand, men en god nyhet er at hele åtte av atten tiltaksområder har en bedre økologisk tilstand i 2017 enn i 2016. Tiltaksgjennomføring hjelper!

Kolbotnvann har økologisk tilstand «svært dårlig», Østensjøvann «dårlig». Følgende tiltaksområder har tilstand «moderat»: Gjersjøen, Greverudbekken, Midtsjøvann, Nærevann, Årungen, Ås/Oppegård til Bunnefjorden og Frogn/Nesodden til Bunnefjorden. Følgende tiltaksområder har tilstand «god»: Tussetjern, Tussebekken, Dalsbekken, Fålebekken/Kaksrudbekken, Pollevann, Årungenelva, Bonnbekken og Frogn til Bunnebotn. «Vinneren» er Gjersjøelva, med svært god økologisk tilstand!

Les mer om resultatet av overvåkingen for 2017 i langversjonen av årsrapporten. Last den ned her.

Last ned kortversjonen her, og en bla-vennlig versjon av denne her.