Årsrapport for vannkvalitetsovervåking

Årsrapporten for den tiltaksrettede overvåkingen i PURA 2016 er nå klar. Etter en svak forbedring for flere av tiltaksområdene i årene 2013-2015 har nå den økologiske tilstanden stabilisert seg for de fleste tiltaksområder, men også blitt noe dårligere for enkelte. Dette viser nødvendigheten av å holde trykket oppe i tiltaksgjennomføringen!

Kolbotnvann har tilstand «svært dårlig», Greverudbekken «dårlig», Frogn/Nesodden til Bunnefjorden «Moderat til dårlig». Følgende tiltaksområder har økologisk tilstand «Moderat»: Gjersjøen, Tussebekken, Dalsbekken, Midtsjøvann, Nærevann, Årungen, Østensjøvann, Gjersjøelva, Fålebekken/Kaksrudbekken, Årungenelva og Bonnbekken. Best i klassen med tilstand «God» har Tussetjern, Ås/Oppegård til Bunnefjorden, Pollevann og Frogn til Bunnebotn.

Les mer om resultatet av overvåkingen for 2016 i langversjonen av årsrapporten. Last den ned her. For den spesielt interesserte: Her finner du artslistene for hhv. planteplankton, begroingsalger og bunndyr.

Last ned kortversjonen av årsrapporten her.

En bla-vennlig versjon av kortversjonen laster du ned her.