Presentasjon på bransjemøte med tema vann i regi av Follorådet og Vannklyngen

Follorådet har sammen med Vannklyngen arrangt møter for bedrifter i Follo som spesialiserer seg innenfor temaet vann. Møtene har til hensikt å være nettverksskapende, fremme samarbeid og bidra til gjensidig læring. Bedriftene som deltar jobber innen vannforsyning og avløpsrensing, transportsystemer for vann, jordbruksvanning, akvakulturteknologi, kretsløpsteknologi med mer. 16.06.2014 ble et nytt bransjemøte arrangert på Vitenparken, Campus Ås. Denne gang ville man finne mer ut av hvordan arbeidet etter vanndirektivet kunne gi nye muligheter for bedriftene i Vannklyngen. PURA var invitert for å holde et  innlegg med tittel: «EUs vanndirektiv og implementeringen av dette i norsk lovverk – arbeidet i et vannområde». Stig Bell, Oppegård kommune, som sitter i prosjektgruppen for PURA hadde et innlegg med tittel «Vil vanndirektivet skape nye muligheter og oppdrag for næringslivet?». Innleggene kan du laste ned her (Anitas innlegg) og her (Stigs innlegg). Les mer om møtet på Vannklyngens hjemmeside. For PURA er bedriftene i dette nettverket en viktig interessent. De innehar kunnskap, kompetanse og en evne til nytenkning som vil være nyttig for tiltaksgjennomføringen i vårt vannområde.