Presentasjon for hovedutvalg for teknikk og miljø, Ås kommune 03.04.2014

PURA holdt en presentasjon for hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune 03.04.2014. Temaet var:

– status for PURAs arbeid i prosjektorganisasjonen
– status for vannkvaliteten for tiltaksområdene i Ås kommune
– videre arbeid – hva skal til for å lykkes

Presentasjonen kan du laste ned her.