Erfaringsmøte med Morsa

Vannområdene PURA og Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) møttes den 26.01.2011 for erfaringsutveksling. Et meget nyttig møte, der vi fikk bevist at vi alle har noe å lære hverandre, og vi alle trenger å ta imot lærdom. Program for dagen, deltakerliste og presentasjoner kan du se her.