PURA har utarbeidet en fagartikkel om innsjørestaurerende tiltak

I forbindelse med workshop om innsjørestaurerende tiltak 28.10.2009 ble det utarbeidet en fagartikkel/brosjyre med tittel «Erfaringer med innsjørestaurering og perspektiver for Årungen og Østensjøvann». Fagartikkelen tar for seg de mest aktuelle innsjørestaurerende tiltak slik vi kjenner det fra Danmark og Norge, og gir råd for konkréte tiltak for Årungen og Østensjøvann. Cowi AS og Limno-Consult har forfattet fagartikkelen, og du kan laste den ned her.