PURA har informert om prosjektet og tiltaksanalysen på kommunestyremøter i eierkommunene

Politikerne utgjør en meget viktig målgruppe for PURA! I uke 48/2008 startet PURA en kommunikasjons-/informasjonsrunde som gikk til kommunestyrene i Ås, Nesodden, Ski, Frogn og Oppegård. Det ble informert om prosjektet og resultatet av tiltaksanalysen. I et interkommunalt prosjekt som PURA er det viktig med engasjement og aktiv deltakelse fra samtlige kommuner. For å innfri kravene i EU´s vannrammedirektiv er det viktig å lykkes med tiltakene for hver enkelt vannforekomst. Disse tiltakene lykkes vi med ved god planlegging, godt samarbeid og vilje til gjennomføring i samtlige kommuner. Innleggene foregikk etter følgende tidsplan: 26.11.2008: Kommunestyret Ås kommune. 03.12.2008: Utvalg for samfunn og miljø, Ski kommune. 04.12.2008: Kommunestyret Nesodden kommune. 15.12.2008: Kommunestyret Frogn kommune. 03.02.2009: Utvalg for miljø og plan, Oppegård kommune. 11.02.2009: Kommunestyret Ski kommune og Oppegård kommune.