PURA arrangerte workshop om innsjørestaurerende tiltak 28.10.2009 på Thon Hotel, Ski

Tittelen på workshop´en var: «Innsjørestaurerende tiltak i Årungen og Østensjøvann – starten på en friskmelding?». Det ble en vellykket dag! Foredragsholdere med solid faglig bakgrunn og 54 aktive deltakere bidro til interessante diskusjoner. Se innleggene her. PURA har fått økt kunnskap om innsjørestaurerende tiltak, og vil bruke erfaringene fra dette mulighetsstudiet videre i vurdering av egnede tiltak. Målet er handling!