Årsmelding for PURAs administrasjon 2018

Årsmeldingen for PURAs administrasjon 2018 er nå publisert. Denne viser deltakelse i vannområdets administrasjon, aktiviteter, oppnådde resultater og en oversikt over økonomien. Last ned årsmeldingen her.