Workshop om innsjørestaurerende tiltak, Ski 28.10.2009