Seminar i Drøbak 29.04.2008 vedr. utfordringer ved arealplanlegging ved innføring av EUs Vanndirektiv