Seminar på Ås 22.01.2008: Oppstartsmøte vedr. tiltaksanalysen